TÜP LİGASYONU

                                                      TÜP LİGASYONU

 Geri dönüşsüz kalıcı bir cerrahi sterilizasyon yöntemidir.

Kadınlarda her iki fallop tüplerinin mekanik olarak kapatılması işlemidir.

 Tüp Ligasyonunun İstenmeyen Gebelikleri Önleme Etkisi Ne Kadardır?

 En etkili kontraseptif yöntemlerinden biridir.Başarısızlık oranı binde 1 kadardır.

 Tüp Ligasyonu için Yasal Durum    

 Türkiye’de  1983 yılında çıkarılmış olan 2827 sayılı yasaya gore ‘’18 yaşını tamamlamış kadınlar kendi isteğiyle,evil ise eşinin de onayı ile Tüp Ligasyonu yaptırabilirler.

Sağlık personelinin görevi bireylerin durumlarını iyi inceleyerek bilinçli seçim yapmalarına yardımcı olmaktır.

Yasa tüzük ve yönetmeliklerde mevcut olmayan koşulların ‘’suni engeller’’ olarak dayatılması üreme haklarına,başvuranın haklarına ve yasaya aykırıdır.

 Tüp Ligasyonu Nasıl Yapılır?

 İki yöntemle yapılabilir:

1-Laparoskopik yöntem

2-Minilaparotomi yöntemiyle

 Tüp Ligasyonu İstenmeyen Gebelikleri Önler?

 Tüp ligasyonu ile her iki tuba mekanik (kesme,bağlama,koterize etme,klips ya da halka takma gibi) olarak kapatılarak ovum ile spermin ovum ile spermin buluşması engellenmektedir.

 Tüp Ligasyonunun Olumlu Yönleri Nelerdir?

 Gebeliği önleme etkisi hemen başlar.

Tek bir uygulamadır.

Başarısızlık oranı çok düşüktür.

Cinsel ilişkiden bağımsızdır.

İleri dönemlerde ortaya çıkan bir sağlık sorunu yoktur..

18 yaş üzerindeki herkese,kendi isteği ve bilinçli onayı ile,, yapılabilir,kesin kontrendikasyonları yoktur..

Kullanıldığı sürece kontrol gerektirmez.

 Tüp Ligasyonunun Olumsuz Yönleri

 Geri dönüşümü zordur.

Uzun süren ve pahalı operasyon gerektirir.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korumaz.

Düşük oranda da olda gebelik bir oranda da dış gebelik görülebilir.

Operasyonu izleyen birkaç gün süresince kesi yerinde ve alt batında ağrı olabilir.

 Tüp Ligasyonu Kimler İçin Uygun Değildir?

Bekar olan kadınlar

Hiç çocuğu olmayan kadınlar

Kendisinin ya da eşinin başka bir çocuk isteyip istemediğinden emin olmayanlar.

Psikolojik sorunları olan kadınlar

Evlilik sorunları olan kadınlar

 Tüp Ligasyonu Kadının Cinsel Yaşamını Etkiler mi?

 Tüp ligasyonu kadının hiçbir cinsel fonksiyonunu değiştirmez.

Kadın eskisi gibi adet görür, kadın istenmeyen gebelik endişesinden kurtulduğundan cinsel isteği ve performansında olumlu değişiklik olabilir.

 Tüp Ligasyonu(TL) Uygulama Zamanı

 Kadın için en uygun olan en kısa zamanda yapılır.

Eşlerin kararlarını gözden geçirmeleri için danışmanlık ile işlem arasında süre bırakılması önerilir.

İşlemin kadın adet gördükten sonra yapılması gerekmez.Gebe olmadığından emin olan kadın siklusun herhangi bir gününde ameliyata alınabilir.

Doğumdan hemen sonra yapılabilir.

1.trimester düşükten sonra (spontan veya isteğe bağlı) hemen yapılabilir.

Eğer daha önce gönüllü-bilinçli karar verilmedi ise sezaryen operasyonu esnasında yapılmamalıdır.

 Tüp Ligasyonunu Kim/Nerede yapar?

 Bir karın içi cerrahi müdahale olduğundan ameliyathane koşullarında yapılır.

Operasyon kadıın hastalıkları ve doğum uzmanı veya genel cerrahi uzmanı tarafından uygulanır.

Tüp Ligasyonu İçin İşlem Öncesi Hazırlık

 TL yaptırmak isteyen kadın ve eşi bilinçli onay verdiklerini belirten ‘İzin Belgesi’ni imzalarlar.

TL yaptıracak kadın işlem için banyo yapmalı,temiz giysilerle mücevhersiz,ojesiz ve bir erişkinle birlikte gitmelidir.

İş lemden 8 saat öncesinde aç kalmalı, herhangi bir ilaç alınmamalıdır.

 Tüp Ligasyonu İşlemi

 İşlemden önce hastanın endişelerini gidermek üzere ‘premedikasyon’için oral ilaç verilir.

TL yaptıracak kişinin yapacak hekimin kararına gore genel,bölgesel veya local anestezi yapılır.

Minilaparotomide pubis üzerinde 3-4 cm lik bir kesi yapılır,her 2 taraftaki tüpler bağlanır.İşlem 15-30 dakika surer.

Laparoskopide göbeğin hemen altında 1cm. likkesi yapılır,laparoskopik olarak her iki tüp bağlanır,halka takılır ya da koterize edilir.İşlem 10 dakika surer.İşlemden hemen sonar vital bulgular izlenir,kadın kendi başına giyinebildiğinde ve konuşması düzgün hale geldiğinde evine gönderilebilir.

İşlem sonrası kesi yerinde ve alt batında ağrı olabilir,bunun için basit ağrı kesiciler verilebilir.Profilaktik antibiyotikle önerilmez.

TL’deYan Etki/Komplikasyon

 Sağlık açısından güvenli bir uygulamadır.

Yan etki ve sağlık sorunları görüldüğü olgu sayısı çok azdır.ciddi sağlık sorunları olguların %2’sinden azında görülür.

Minilaparotomiden sonra görülebilecekler herhangi abdominal cerrahi bir işlemle aynıdır. Laparoskopiden sonar Minilaparotomi

Komplikasyonlarına ek olarak karnına şişirilmesi gaz embolisi,cilt altı amfizemi ve ender olarak kalp amfizemi ve ender olarak kalp ve solunum durması olabilir.

Anestezi komplikasyonları da nadir olarak nadir olarak görülür.

 Tüp Ligasyonunda İzlem

 İşlemden sonraki 7 gün içinde (en geç 14 gün içinde )yapılır.

İş lemin yapıldığı yerde ve tercihan TL’i yapan hekim tarafından muayene edilir.

Operasyon yeri gözden geçirilir,enfeksiyon bulgularına bakılır.

Absorbe olmayan dikiş kullanılmışsa dikişler alınmalıdır.

 Postpartum Tüp Ligasyonu

 Danışmanlık hizmeti vermenin en iyi zamanı prenatal dönemdir.Bu dönemde danışmanlık verilmesi kadına travay ve doğum stresi başlamadan evvel seçimini dikkatli bir şekilde düşünmesi için zaman verir.

Sağlık personeli postpartum ligasyonu veya RİA uygulamasından once kadının uygulamayı kesinlikle isteyip istemediğini sormalıdır.Kadının herhangi bir şüphesi varsa işlem gerçekleştirilmemelidir.

Başşvuran tüp ligasyonunu doğumdan önce seçmemişse,işlem hakkında bilğilendirilmiş ve kararını dikkatlice düşünerek vermişse erken postpartum işlem için uygun bir adaydır.

Seçimini eşi ile görüşmüş olması da iyi bir işarettir.

Başvuran sedasyonun etkisi altındayken,travaydeyken,doğum öncesi,doğum sırasında ve sonrasında stres altındayken tüp ligasyonu için başvuranın rızası alınamaz.

Yorum Yapin