Kategori: Yumurtalık | Yazaar: admin

Yumurtalık ( Over ) Kisti

YUMURTALIK NEDİR.?
Yumurtalar 2 tanedir. Batın içinde sağ ve sol tarafta birer tane olmak üzere yerleşmişlerdir. Boyutları 1.5×3.0 cm kadardır. Üremek ve hormon üretmek görevleri vardır. Rahime tuba denen borucuklar vasıtasıyla bağlıdır

YUMURTALIK KİSTİ NEDİR?
Yumurtanın yani overin içinde içi sıvı dolu keseciklerin olmasına kist adı verilir. Bazen kist tamamen sıvıyla dolu olmayabilir. Bu durumda içinde katı kısımlarda varsa adı semisolid kist olarak belirtilir. Bu kistlerin bazıları fonksiyonel yani hormon salgılayan tabiattadır. Bazıları da disfonksiyonel yani hormon salgılamayan tabiattadır.

YUMURTALIK KİSTLERİNİN TÜRLERİ:
1-Fonksiyonel kistler: Over kistlerinin en sık görüleni budur. Doğurganlık çağında meydana gelirler. İnce cidarlı ve bölmesizdirler. İçinde katı kısımlar ihtiva etmezler. 6 cm den küçükse takip edilmesi ve ameliyattan kaçınılması en uygun olanıdır.
2-Endometrioma: Rahim iç tabakası olan endometrium yumurtalarda da bulunabilir. Bu durumda her adet kanamasında kanayarak şişer ve çok büyük boyutlara ulaşır. Sıvı daha koyu ,adeta sıvılaşmış çikolata gibidir. Bu nedenle diğer adı çikolata kistidir. Çözüm genellikle ameliyattır. Ancak nüks edebilir. Tekrar tekrar ortaya çıkabilir.
3-Kistadenoma: Yumurtaların dış kısmında gelişir. İçi sulu akışkan sıvıyla doluysa seröz kistadenoma, kıvamlı mukuslu sıvı ile doluysa müsinöz kistadenoma adını alır. Basit kistlerden farkı cidarının kalın olması ve içinde bölmeler bulundurmasıdır. Katı kısımlar ve kireçlenme odakları da bulunabilir.
4-Dermoid kistler: Doğuştan vardır. Genç erişkinlerde en sık rastlanır. İçinde saç, diş gibi alışılmadık dokular ve çok koyu çamur gibi bir sıvı kısmı vardır. Bazıları habis yapıda olabilir. Tedavi ameliyattır.
5-Polikistik over: Yumurtada oluşan foliküller çatlamadan kalırsa ve her adette bunların sayısı gittikçe artarsa bu durumda polikistik overden bahsedilebilir. Bu durum yumurtlayamama hastalığı olarak ta anlatılabilir. Sebepleri arasında insülin direnci olduğu da kabul edilmektedir. Tedavisi zor olup kıllanma adet görememe ve kısırlık gibi sorunlara yol açabilir. Tedavisi amaca göre değişir. Düzenli adet gördürmek veya gebelik oluşmasını sağlamak gibi.

YUMURTALIK KİSTLERİNİN BULGULARI:
Çoğunda herhangi bir belirti yoktur. Muayenede tesadüfen rastlanırlar. Olabilecek bazı bulgular:
-Kasıklarda bel ve sırta vurabilen ağrı hissi
-Hareket esnasında ya da cinsel birleşmede ağrı hissi
-İdrar yanmaları
-Anormal rahim kanamaları
-Adetlerin uzaması, kısalması, ya da yokluğu
-Düzensiz adet görme
-Karın içinde dolgunluk ve şişkinlik hissi ya da bunun el ile anlaşılabilecek kadar büyük olması
-Kilo alma, bulantı kusma ve memelerde aşırı hassasiyet

TEDAVİ:
Fonksiyonel kistler hiçbir şey yapmasak ta 2 ay içinde genellikle yok olurlar. Tedavi için ilaç vereceksek bu en sık doğum kontrol hapları olur.
Ameliyat için önceden bu kistlerin habis olup olmadığını anlamaya çalışmak şarttır. Bunun için ultrason, hormon testleri, tümör belirteçleri, rutin kan testleri, doppler ultrason incelemeleri ve gerekirse tomografi ya da MR(manyetik rezonans) incelemeleri yapılmalıdır. Eğer habasetten şüpheleniyorsak bu durumda ameliyata frozen denen incelemeyi de eklememiz gerekir. Basit görünümlü ya da habaset düşünmediğimiz vakalarda kapalı ya da açık ameliyat yapabiliriz. Kapalı ameliyatın açığa göre bir üstünlüğü yoktur. Sadece daha pahalı ve komplikasyon oranı biraz daha fazladır. Bıraktığı iz hiçte az değildir. Kişisel görüşüm , eğer çok kısa sürede ve basit olarak çıkartılabilecekse kapalı ameliyat tercih edilebilir. Diğer durumlarda açık ameliyatın daha iyi olduğunu belirtebilirim . 6 cm den küçük basit görünümlü kistleri ameliyat etmek ise gereksizdir.

Yorum Yapin